Ing. Mollová & Ing. Šimek

Inženýrská činnost a poradenství ve stavebnictví

logo hlava
 
foto foto foto

Nové www stránky naleznete na www.simkova-simek.cz


Od 11/2012 rozšiřujeme svou činnost o činnost Koordinátora BOZP na staveništi ve smyslu zákona 309/2006 Sb. Činnost jsme schopni zajistit v plném rozsahu tzn. jak v přípravné fázi, tak i při realizaci stavby.


Kompletní inženýring pro vaše stavby

 • prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě
 • posouzení investičního záměru
 • zajištění územního rozhodnutí
 • zajištění stavebního povolení
 • kontrola projektových podkladů
 • zajištění obchodní soutěže / výběr zhotovitele stavby
 • zajištění veřejných výběrových řízení dle zákona
 • kontrola smluv k realizaci stavby
 • komplexní technický dozor investora při realizaci stavby
 • kolaudace staveb
 • vklad staveb do katastru nemovitostí
 • činnost koordinátora BOZP ve smyslu zákona 309/2006 Sb.

 

(c) 2011 Mollová & Šimek, inženýrská činnost a poradenství ve stavebnictví. TOPlistTOPlist